Niezmienność (almost)

almost jest narzędziem, które zapewnia niezmienność na żądanie poprzez przełączanie niezmienności plików i katalogów w rootcie systemu. Zapewnia również sposób tworzenia warstw na wierzchu niezmiennych katalogów, pozwalając na testowanie zmian przed ich zatwierdzeniem.

Jak to działa

Niezmienność w almost jest uzyskiwana przez ustawienie flagi i na wszystkich plikach i katalogach w rootcie systemu, z wyjątkiem tych, które są używane do przechowywania plików konfiguracyjnych oprogramowania i katalogu domowego użytkownika (/home, /etc, /var).

To samo można osiągnąć używając komendy chattr, ale almost zapewnia spójność poprzez przywrócenie domyślnego stanu systemu po ponownym uruchomieniu, oraz z dodatkowymi funkcjami do lepszego zarządzania niezmiennością, np. uruchomienie komendy przy tymczasowym wyłączeniu niezmienności.

Niezmienność na życzenie

Nazywa się to niezmiennością na życzenie, ponieważ można ją włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie. Niezmienność ma być używana jako środek bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowym zmianom w systemie, więc powinna być utrzymywana włączona przez większość czasu.

Ze względu na swoją naturę, almost jest gotowy do użycia i działa na wszystkich systemach plików i konfiguracjach.

Nazwa

Nazwa almost pochodzi z faktu, że nie jest to pełnoprawna implementacja niezmienności, ale raczej narzędzie, które pomaga je osiągnąć, a jednocześnie pozwala na wprowadzanie zmian w razie potrzeby.

Czym to nie jest

almost nie ma wsparcia dla snapshotów. Każda zmiana dokonana w systemie jest trwała i nie można jej cofnąć bez przywrócenia z kopii zapasowej lub downgrade’u systemu. Aby tego uniknąć, powinieneś zawsze testować swoje zmiany używając warstw przed ich zatwierdzeniem. Jedynym powodem wyłączenia niezmienności byłaby edycja pliku konfiguracyjnego, który nie znajduje się we wspólnych katalogach, lub instalacja sterowników. Wyłączenie niezmienności w celu zainstalowania aplikacji lub biblioteki nie jest zalecane. Zamiast tego użyj apx, Flatpak, Snap lub AppImage.

Użytek