Manpage almost

NAZWA

almost - narzędzie do niezmienności i warstwowości na żądanie, oparte na atrybucie (i)mmutable pliku i tmpfs.

STRESZCZENIE

almost [OPCJE] [POLECENIA] [ARGUMENTY]

OPIS

almost jest narzędziem, które zapewnia niezmienność na żądanie poprzez przełączanie niezmienności plików i katalogów w rootcie systemu. Zapewnia również sposób tworzenia warstw na wierzchu niezmiennych katalogów, pozwalając na testowanie zmian przed ich zatwierdzeniem.

Opcje:
	--help/-h		pokaż tą wiadomość
	--verbose/-v		wyjście z większą ilością informacji
	--version/-V		pokaż wersję

Polecenia:
	enter			ustaw system plików jako ro lub rw do czasu ponownego uruchomienia
	config			pokaż obecną konfigurację
	check			sprawdź czy system plików jest tylko do odczytu czy pozwala na odczyt i zapis 
	run			uruchamia polecenie w trybie odczyt-zapis i wraca do trybu odczytu po jego zakończeniu

ENTER

Ustaw system plików jako tylko do oczytu lub odczyt-zapis do czasu ponownego uruchomienia

Ustawienie systemu pliku na tryb odczyt-zapis może stanowić ryzyko bezpieczeństwa. Zachowaj ostrożność przy korzystaniu z tego ustawnienia.

Użycie:
  enter [opcje] [polecenie]

Opcje:
	--help/-h		pokaż tą wiadomość
	--verbose/-v		wyjście z większą ilością informacji

Polecenia:
	ro			ustaw system plików jako tylko do odczytu
	rw			ustaw system plików jako odczyt-zapis
	default			ustaw system plików jako domyślny w pliku konfiguracyjnym

Przykłady:
	almost enter ro
	almost enter rw

CONFIG

Zarządzaj i pokaż obecną konfigurację.

Użycie:
  config [opcje] [polecenie]

Opcje:
  --help/-h		pokaż tą wiadomość

Polecenia:
  set [key] [value]	ustaw wartość konfiguracji

Przykłady:
  almost config
  almost config set Almost::DefaultMode 1

CHECK

Sprawdź czy system plików jest w trybie tylko do odczytu czy odczyt-zapis.

Użycie:
check [opcje] [polecenie]

Opcje:
	--help/-h		pokaż tą wiadomość

Przykłady:
	almost check

RUN

Uruchom polecenie w trybie odczyt-zapis i wraca do trybu tylko do odczytu po jego zakończeniu.

Użycie:
  run [polecenie]

Opcje:
	--help/-h		pokaż tą wiadomość
	--verbose/-v		wyjście z większą ilością informacji

Przykłady:
  almost run ls

ZOBACZ TAKŻE

DIAGNOSTYKA

almost zwraca 0 przy pomyślnym wykonaniu polecenia, 1 przy napotkaniu błędu.

AUTOR

Współtwórcy Vanilla OS

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Prosimy zgłaszać błędy na issue trackerze.